Kategori Årsmöte

Årsmöte 2023

Harö-Hasselö Intresseförenings 75:e årsmöte i Harö skola söndagen den 9 juli kl. 10.00. Förmiddagsfika från 9:45 och 75-årsmingel efter mötet där föreningen bjöd på lite bubbel och tilltugg. Bilder från årsmötet

Årsmöte 2022

Årets årsmöte inleddes med kaffe och hembakt som intogs på gräsmattan nedanför Harö skola. Utöver den fastslagna delen agendan så fick medlemmarna ta del av flera deltagarna ta del av intressant information under punkten ”övriga frågor”: Harö byalag anordnar mingel…

Årsmöte 2021

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En ny hemsida för HHIF har utvecklats under året och länkats till en Facebook-sida. En oberoende inspektion av Harö- och Hagedebryggorna under 2020. (Hasselö brygga har ej inspekterats då den är av nyare datum.) De bryggfonder HHIF…

Årsmöte 2020

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En fackmannamässig inspektion av Harö- och Hagedebryggorna har genomförts, Pär Dehlin informerade om det arbete som genomförts på Hagedebryggan. Hasselö brygga har ej inspekterats i år då den är av nyare datum. Harö Nytt har utkommit under…

Årsmöte 2019

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl a till det arbete som utförts för att måla och renovera de tre vänthusen på Harö, Hasselö och Hagede samt för att byta däck på bryggorna på Harö och Hagede. En fackmannamässig inspektion…

Årsmöte 2018

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl.a till de skriftliga redogörelser angående de två uppdrag som styrelsen fick vid årsmötet 2017, nämligen åtgärder för att på sikt reducera beståndet av mufflonfår och dovvilt på öarna respektive att förbättra framkomligheten till…

Årsmöte 2017

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Sommaren 2016 gjorde de bryggansvariga en ny grundlig okulär besiktning av alla bryggorna och spängerna. Inga större renoveringsbehov konstaterades för innevarande år. Däcken på Hagede brygga är slitna men styrelsen beslutade…

Årsmöte 2016

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under året har det varit några problem med belysningen på Harö och Hagede samt med värmen i Hagede vänthus. Felen är nu emellertid avhjälpta. Denna sommar ska styrelsen göra en ny…

Årsmöte 2015

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under sommaren 2014 gjorde delar av styrelsen en grundlig okulär besiktning av alla bryggorna, vilket resulterade i en plan i närtid för kommande underhållsarbeten. Alla tre vänthusen är i hyggligt gott…

Årsmöte 2014

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Hagede bryggan gjordes under sommaren 2013, så nu är alla tre vänthusen i hyggligt gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl med…