Kategori Årsmöte

Årsmöte 2021

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En ny hemsida för HHIF har utvecklats under året och länkats till en Facebook-sida. En oberoende inspektion av Harö- och Hagedebryggorna under 2020. (Hasselö brygga har ej inspekterats då den är av nyare datum.) De bryggfonder HHIF…

Årsmöte 2020

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En fackmannamässig inspektion av Harö- och Hagedebryggorna har genomförts, Pär Dehlin informerade om det arbete som genomförts på Hagedebryggan. Hasselö brygga har ej inspekterats i år då den är av nyare datum. Harö Nytt har utkommit under…

Årsmöte 2019

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl a till det arbete som utförts för att måla och renovera de tre vänthusen på Harö, Hasselö och Hagede samt för att byta däck på bryggorna på Harö och Hagede. En fackmannamässig inspektion…

Årsmöte 2018

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl.a till de skriftliga redogörelser angående de två uppdrag som styrelsen fick vid årsmötet 2017, nämligen åtgärder för att på sikt reducera beståndet av mufflonfår och dovvilt på öarna respektive att förbättra framkomligheten till…

Årsmöte 2017

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Sommaren 2016 gjorde de bryggansvariga en ny grundlig okulär besiktning av alla bryggorna och spängerna. Inga större renoveringsbehov konstaterades för innevarande år. Däcken på Hagede brygga är slitna men styrelsen beslutade…

Årsmöte 2016

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under året har det varit några problem med belysningen på Harö och Hagede samt med värmen i Hagede vänthus. Felen är nu emellertid avhjälpta. Denna sommar ska styrelsen göra en ny…

Årsmöte 2015

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under sommaren 2014 gjorde delar av styrelsen en grundlig okulär besiktning av alla bryggorna, vilket resulterade i en plan i närtid för kommande underhållsarbeten. Alla tre vänthusen är i hyggligt gott…

Årsmöte 2014

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Hagede bryggan gjordes under sommaren 2013, så nu är alla tre vänthusen i hyggligt gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl med…

Årsmöte 2013

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Harö bryggan gjordes under sommaren 2012 och samtidigt utrensades en massa skräp. Postfack har ställts in i Harö och Hagede vänthus. Förhoppningen är att alla boende hjälper…

Årsmöte 2012

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Det har inte funnits behov av att ägna…