Resultat viltinventering 2023

Lördagen den 6:e maj så var det 14 personer på Harö Storö och 4 personer på Harö som ställde upp för att räkna vilt mellan kl 18:00 – 21:00. Eftersom det var så få vilträknare på Harö i år så…

Trafikantföreningen om samordning av riktlinjer för bryggbidrag

Saxat ur senaste numret av Skärgårdens Trafikantförenings tidning ’Skärgårdstrafikanten”: ”Bryggkommittén vill återigen understryka att kostnaderna för ombyggnad och nybyggnad av trafikbryggor kraftigt har ökat under senare år och kan uppgå till åtskilliga miljoner kr. Då flertalet trafikbryggor ägs av samfälligheter…

Skadad fenderbalk

Vi fick idag in en felanmälan om att fenderbalken och ett av däcken på framsidan av Harö brygga har lossnat. HHIF har bett entreprenören som monterat fenderbalken att åtgärda felet så snart som möjligt och fått bekräftat att det kommer…

Årsmöte 2022

Årets årsmöte inleddes med kaffe och hembakt som intogs på gräsmattan nedanför Harö skola. Utöver den fastslagna delen agendan så fick medlemmarna ta del av flera deltagarna ta del av intressant information under punkten ”övriga frågor”: Harö byalag anordnar mingel…

Bilder från Harö

Bilder tagna i slutet av 1980-talet har nu sammanställts till en bok. De svartvita fotografierna är ett tidsdokument för hur det kunde vara att leva och bo på Harö och i skärgården vid denna tid. Eva Linnér, tillsammans med Eila…

Ny bok om Harös historia

En ny bok om vår ö-grupp. Den heter Skärgårdsö i brytningstid – om livet på Harö 1900-1940. Innehållet bygger på dagböcker, arkivmaterial, gamla fotografier och dokument. Boken kommer att kunna köpas i slutet av vecka 27. Anmäl intresse till thomas.wangso@telia.com…