Det kom ett brev

Brevet var från Valborg Settergren vars syster Annika Österman länge vistades på Hagede. Annika arbetade som etnolog på Nordiska museet och tog många foton på byggnader och folk i Harötrakten. Tidpunkten för fotografierna tycks oftast vara från mitten och slutet av 60-talet, för snart 60 år sedan. Vissa av fotona återfinns i Nordiska museets samlingar, men tanken var också att bilderna skulle lämnas till de som fotograferats. Valborg skickade nu i somras bilderna till HHIF med önskan om att de skulle kunna komma till användning.

Öppna landskap

Förr var öarnas ängar odlingar eller betesmark men idag krävs det att entusiastiska och engagerade öbor håller efter för att bevara det öppna landskapet. I videoklippet ses Rolf Olofsson avsluta årets värv på Harö Storös ängar. Se även: Stipendie för…

Årsmöte 2023

Harö-Hasselö Intresseförenings 75:e årsmöte i Harö skola söndagen den 9 juli kl. 10.00. Förmiddagsfika från 9:45 och 75-årsmingel efter mötet där föreningen bjöd på lite bubbel och tilltugg. Bilder från årsmötet

Från 23 till 473 medlemmar

Året när föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga bildades uppgick antalet medlemmar till 23 och årsavgiften var 10 kronor. Mycket har hänt sedan dess men syftet är fortsatt detsamma – att säkerställa turtät färjetrafik året runt till våra öar. Föreningen bytte namn till…

Resultat viltinventering 2023

Lördagen den 6:e maj så var det 14 personer på Harö Storö och 4 personer på Harö som ställde upp för att räkna vilt mellan kl 18:00 – 21:00. Eftersom det var så få vilträknare på Harö i år så…

Infravärme bortplockad

Den 9 december kopplade företaget Svefab bort de infravärmare vi hade monterad i vänthusen på Hagede och Harö brygga. Svefab har sedan 2020 som uppdrag att förvalta de system som Region Stockholm äger och hyr vid bryggorna vilket inkluderar den…

Riktlinjer för bryggbidrag

Saxat ur senaste numret av Skärgårdens Trafikantförenings tidning ’Skärgårdstrafikanten”: ”Bryggkommittén vill återigen understryka att kostnaderna för ombyggnad och nybyggnad av trafikbryggor kraftigt har ökat under senare år och kan uppgå till åtskilliga miljoner kr. Då flertalet trafikbryggor ägs av samfälligheter…