Kategori Historia

Det kom ett brev

Brevet var från Valborg Settergren vars syster Annika Österman länge vistades på Hagede. Annika arbetade som etnolog på Nordiska museet och tog många foton på byggnader och folk i Harötrakten. Tidpunkten för fotografierna tycks oftast vara från mitten och slutet av 60-talet, för snart 60 år sedan. Vissa av fotona återfinns i Nordiska museets samlingar, men tanken var också att bilderna skulle lämnas till de som fotograferats. Valborg skickade nu i somras bilderna till HHIF med önskan om att de skulle kunna komma till användning.

Från 23 till 473 medlemmar

Året när föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga bildades uppgick antalet medlemmar till 23 och årsavgiften var 10 kronor. Mycket har hänt sedan dess men syftet är fortsatt detsamma – att säkerställa turtät färjetrafik året runt till våra öar. Föreningen bytte namn till…

Bilder från Harö

Bilder tagna i slutet av 1980-talet har nu sammanställts till en bok. De svartvita fotografierna är ett tidsdokument för hur det kunde vara att leva och bo på Harö och i skärgården vid denna tid. Eva Linnér, tillsammans med Eila…

Ny bok om Harös historia

En ny bok om vår ö-grupp. Den heter Skärgårdsö i brytningstid – om livet på Harö 1900-1940. Innehållet bygger på dagböcker, arkivmaterial, gamla fotografier och dokument. Boken kommer att kunna köpas i slutet av vecka 27. Anmäl intresse till thomas.wangso@telia.com…

Göte på Byalagsmötet 2014

På byalagsmöten brukar det förutom själva stämman vara vara en inbjuden gäst som berättar om något intressant område. På Byalagsmötet 2014 var nestorn Göte Lindström vänlig nog att berätta om livet i utskärgården förr i tiden. Carl Erik Eriksson är…

Efterlysning från Thomas Wängsö

Arbetet med den ofta översiktliga boken om Harös historia väckte min nyfikenhet och lust att titta närmare på människor och livsöden i vårt område. Jag söker därför gamla fotografier från Harö med omnejd. Visst är det fantastiskt med gamla bilder. Frysta ögonblick…

Harö – historien om en skärgårdsö

På hemsidan har vi tidigare publicerat Thomas Wängsös texter om Laga skifte och om jordgubbshanteringen. Nu har det blivit en hel bok om Harös historia, från urtid fram till i dag. Tillsammans med Torbjörn Stolpe och med hjälp av fotografen…

Om posten till Harö på 50-talet

Under perioden 1934-07-01 till 1979-06-09 fanns i Harö by ett post- ombud, tidvis bemannat av Erik Andersson, som upplät en del av sin stuga till postlokal med begränsat öppethållande. Bidrag från Anders Christiansson.

Harö laga skifte på 1800-talet

Thomas Wängsö har via Lantmäteriet skaffat information om det Laga skifte som ägde rum inom föreningens upptagningsområde 1849. Det var i samband med det som ägorna fick beteckningar som A, B, ..K, ..W som sedan delades vidare till t.ex Ka,…

Tidningen Husmodern om Harö Skola

Ensam behöver ingen känna sig. Lärarinnan i Sveriges minsta skola, där man halva året är fullständigt avskuren från yttervärlden, berättar här om hur hon lyckats lös ensamhetsproblemet. Bidraget kommer från Carl Erik Eriksson. Maj 2010