Om Harö-Hasselö Intresseförening

1948 bildades Föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga som några år senare i början av 50-talet byter namn till Harö-Hasselö Intresseförening. Kärnan i verksamheten är och har alltid varit våra tre trafikbryggor som gör det möjligt för Waxholmsbolaget att reguljärt trafikera våra öar.

Harö-Hasselö Intresseförening är en självständig, ideellt arbetande förening vars syfte är att:
  • tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen
  • förvalta Hagede, Harö och Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar
  • förvalta farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström med tillhörande anläggningar
  • verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor
  • verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och från regionen
  • verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
  • stödja fria aktiviteter – såsom ungdomsverksamhet
  • värna om en god miljö inom regionen

Styrelse

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmar genom att använda formatet: fornamn.(mellannamn-)efternamn@hhif.se

FunktionNamnTelefonnummer
OrdförandePär Dehlin0708-272705
KassörEmma Holmberg
Sekreterare & medlemsansvarigLena Svensson Peterson
Redaktör Harö-NyttHelene Zetterberg
Bryggansvarig HasselöStaffan Westbeck
Bryggansvarig HagedeAxel Östlund
Bryggansvarig HaröLove Linnér
LedamotMaria Gabrielsson

Valberedning

NamnTelefonnummer
Göran Östlund070-3376663
Tomas Wängsö070-6686722
Annika Nylén073-1445995

Revisorer

Namn
Sven-Olof Holmgren
Åsa Ekman
Mica Wänseth (suppleant)

Årsmöte 2023

Harö-Hasselö Intresseförenings 75:e årsmöte i Harö skola söndagen den 9 juli kl. 10.00. Förmiddagsfika från…

Läs mer

Årsmöte 2022

Årets årsmöte inleddes med kaffe och hembakt som intogs på gräsmattan nedanför Harö skola. Utöver…

Läs mer

Årsmöte 2021

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En ny hemsida för HHIF har utvecklats under året och länkats till…

Läs mer

Årsmöte 2020

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En fackmannamässig inspektion av Harö- och Hagedebryggorna har genomförts, Pär Dehlin informerade…

Läs mer

Årsmöte 2019

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl a till det arbete som utförts för att…

Läs mer

Årsmöte 2018

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl.a till de skriftliga redogörelser angående de två uppdrag…

Läs mer
1 2 3 4 5