Trafik

En huvuduppgift för föreningen är att verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och från våra bryggor.

Genom medlemskap i Skärgårdens trafikantförening ges föreningen möjlighet att få information om och påverka planerade förändringar i tidtabeller och andra större förändringar i färjetrafiken. Som medlem i Värmdö kommuns skärgårdsråd får föreningen också möjlighet att tillsammans med andra föreningar delta i samråd vid större planerade trafikförändringar. Föreningen försöker också aktivt påverka utvecklingen genom att vid behov skriva remissvar och inlagor till berörda instanser. 

Aktuella remisser

Föreningen arbetar för närvarande med yttranden på Region Stockholms sjötrafikutredning och Värmdö Kommuns översiktsplan 2022-2035.
Läs mer

Sjötrafikutredningen

Föreningen följer kontinuerligt upp planering och utveckling av möjligheterna att komma ut till våra områden…

Läs mer

Aktuella fartygspositioner