Skyltning

Föreningen har uppmärksammat behoven av hastighetsbegränsningar vid farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström och är ansvarig för skylthållning på dessa platser.

Kompletterad skyltning

Skyltningen vid det västra inloppet till Båtkroken har nu kompletterats med en skylt på Harö vilket nu gör det ännu tydligare att 5-knop gäller
Läs mer

Nya skyltar

Nu har vi ersatt de gamla solblekta 5-knopsskyltarna vid Båtkroken V och Sorgström S med nya högreflekterande dito.
Läs mer

Max 8 knop sommartid

Som bekant gäller hastighetsbe- gränsning till 8 knop i Berg- klobbshålet, Östersundet, Käringpinan och Norrsundet
Läs mer

Maxfart 8 knop

Sedan några år är maxhastigheten i Käringpinan (mellan Harö och Lisslö) samt delar av Norrsundet.
Läs mer