Maxfart 8 knop

Sedan några år är maxhastigheten i Käringpinan (mellan Harö och Lisslö) samt delar av Norrsundet (förbi Hagedegrundet och Harö Livs) 8 knop. Därtill gäller fartgränsen 5 knop i Båtkroken och kanalen mellan Harö och Storö.

Fartgränsen 8 knop fastställdes för några år sedan av Länsstyrelsen på begäran av Harö-Hasselö Intresseförening. Frågan togs upp i en motion av Göte Lindström och Lasse Pihl där motionärerna ville ha en fartbegränsning i Käringpinan, förbi den fiskodling som då fanns och utanför Harö Livs. Årsmötet beslutade efter en livlig diskussion utöka begäran att avse ett mycket större område, bland annat hela Norrsundet. Länsstyrelsen satte då fartgränsen till 12 knop med motivering att området var stort. Eftersom ingen ville ha 12 knop – det är en fart i vilken båtarna faktiskt river upp mera svallvågor än vid högre farter – över- klagades beslutet. Resultatet blev fartgränsen 8 knop i det mindre området.

Nu gäller alltså maxfarten 8 knop i det på kartan markerade området. Bestämmelsen gäller alla typer av båtar och fartyg, stora som små. Att fart- gränsen hålls övervakas av Kustbevakningen och Sjöpolisen som då och då mäter med laser eller på annat sätt. Fortkörning bestraffas på samma sätt som fortkörning med fordon på land, dvs med böter.

Den här kartskissen visar var fartbegränsningen 8 knop gäller i vattnen mellan Harö, Storö och Lisslö. Dessutom gäller fartgränsen 5 knop vid Båtkroken.

Ett gott råd: Respektera fartgränserna 8 knop respektive 5 knop i våra vatten. Det är vi själva som begärt och fått bestämmelserna!

Saxat ur Harö-Nytt nr. 6, maj 2000