Våra bryggor

Det huvudsakliga uppdraget för HHIF är att förvalta föreningens bryggor och att bevaka trafikplaneringen så att området får bästa tänkbara service.

När föreningen bildades 1948 fanns de tre bryggorna, alla byggda av stockar på stenkistor. På den tiden såg skärgårdsbåtarna annorlunda ut och de använde också en annan tilläggsteknik än dagens båtar. Idag sätter man stäven mot bryggan och sätter tryck på bryggan genom att köra framåt. Det är ett säkert sätt för passagerarna, men en metod som ställer stora krav på en bra brygga. Den gamla typen av ångbåtsbrygga klarar inte den tilläggstekniken så bra.

Att idag bygga en brygga medför stora kostnader, kanske 20–30 Mkr. Av detta bidrar staten genom Vägverket med omkring 90 procent men ägaren/föreningen får trots allt punga ut med minst 2–3 Mkr, kanske mera. Och när man vet att livslängden på en brygga är ungefär 40-60 år kan man lätt räkna ut att det snart är dags igen! Föreningens styrelse har tacklat problemet så att man varje år gör betydande avsättningar till en bryggfond. Pengarna i den fonden skall användas till nya byggprojekt när behov uppstår. Dessutom använder föreningen årligen ungefär 20.000 kronor för underhåll av de tre bryggorna, nog så viktigt för att förlänga livet på bryggorna

Harö-Nytt Nr 6, maj 2000
Bryggan byggdes 1973 sedan den gamla rasat. Den ponton som användes som reservbrygga sjönk en vacker höstdag 1974. Konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göran Gentius och Göte Lindström gjorde jobbet.
Bryggan byggdes 1975 sedan den gamla bryggan demolerats av s/s Vaxholm. Bryggan klövs då i två delar! Konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göran Gentius och Göte Lindström gjorde jobbet.
Hasselö brygga är den senast byggda bryggan och byggdes 1985 av Stockholms Hamn.

Infravärme bortplockad

Infravärme bortplockad

2022-12-20
Den 9 december kopplade företaget Svefab bort de infravärmare vi hade monterad i vänthusen på Hagede och Harö
Fenderbalk på plats igen

Fenderbalk på plats igen

2022-11-03
Harö bryggas skadade fenderbalk och bryggdäck idag åtgärdade efter skadan som upptäcktes i slutet av augusti.
Riktlinjer för bryggbidrag

Riktlinjer för bryggbidrag

2022-08-25
Saxat ur senaste numret av Skärgårdens Trafikantförenings tidning ’Skärgårdstrafikanten”: ”Bryggkommittén vill återigen understryka att
1 2 3 9