Våra bryggor

Det huvudsakliga uppdraget för HHIF är att förvalta föreningens bryggor och att bevaka trafikplaneringen så att området får bästa tänkbara service.

När föreningen bildades 1948 fanns de tre bryggorna, alla byggda av stockar på stenkistor. På den tiden såg skärgårdsbåtarna annorlunda ut och de använde också en annan tilläggsteknik än dagens båtar. Idag sätter man stäven mot bryggan och sätter tryck på bryggan genom att köra framåt. Det är ett säkert sätt för passagerarna, men en metod som ställer stora krav på en bra brygga. Den gamla typen av ångbåtsbrygga klarar inte den tilläggstekniken så bra.

Att idag bygga en brygga medför stora kostnader, kanske 20–30 Mkr. Av detta bidrar staten genom Vägverket med omkring 90 procent men ägaren/föreningen får trots allt punga ut med minst 2–3 Mkr, kanske mera. Och när man vet att livslängden på en brygga är ungefär 40-60 år kan man lätt räkna ut att det snart är dags igen! Föreningens styrelse har tacklat problemet så att man varje år gör betydande avsättningar till en bryggfond. Pengarna i den fonden skall användas till nya byggprojekt när behov uppstår. Dessutom använder föreningen årligen ungefär 20.000 kronor för underhåll av de tre bryggorna, nog så viktigt för att förlänga livet på bryggorna

Harö-Nytt Nr 6, maj 2000
Bryggan byggdes 1973 sedan den gamla rasat. Den ponton som användes som reservbrygga sjönk en vacker höstdag 1974. Konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göran Gentius och Göte Lindström gjorde jobbet.
Bryggan byggdes 1975 sedan den gamla bryggan demolerats av s/s Vaxholm. Bryggan klövs då i två delar! Konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göran Gentius och Göte Lindström gjorde jobbet.
Hasselö brygga är den senast byggda bryggan och byggdes 1985 av Stockholms Hamn.

Skadad fenderbalk

Skadad fenderbalk

2022-08-21
Vi fick idag in en felanmälan om att fenderbalken och ett av däcken på framsidan av Harö brygga
Inget bryggbidrag 2021

Inget bryggbidrag 2021

2021-05-18
Som vi skrivit om tidigare så är våra bryggor på Harö och Hagede i starkt behov av reparationsåtgä
Brygginspektion

Brygginspektion

2020-12-13
April 2020 genomfördes en oberoende expertgranskning av Harö och Hagede bryggorna. Besiktningen visade att bryggorna fortfarande är i gott
1 2 3 4 9