Våra bryggor

Det huvudsakliga uppdraget för HHIF är att förvalta föreningens bryggor och att bevaka trafikplaneringen så att området får bästa tänkbara service.

När föreningen bildades 1948 fanns de tre bryggorna, alla byggda av stockar på stenkistor. På den tiden såg skärgårdsbåtarna annorlunda ut och de använde också en annan tilläggsteknik än dagens båtar. Idag sätter man stäven mot bryggan och sätter tryck på bryggan genom att köra framåt. Det är ett säkert sätt för passagerarna, men en metod som ställer stora krav på en bra brygga. Den gamla typen av ångbåtsbrygga klarar inte den tilläggstekniken så bra.

Att idag bygga en brygga medför stora kostnader, kanske 20–30 Mkr. Av detta bidrar staten genom Vägverket med omkring 90 procent men ägaren/föreningen får trots allt punga ut med minst 2–3 Mkr, kanske mera. Och när man vet att livslängden på en brygga är ungefär 40-60 år kan man lätt räkna ut att det snart är dags igen! Föreningens styrelse har tacklat problemet så att man varje år gör betydande avsättningar till en bryggfond. Pengarna i den fonden skall användas till nya byggprojekt när behov uppstår. Dessutom använder föreningen årligen ungefär 20.000 kronor för underhåll av de tre bryggorna, nog så viktigt för att förlänga livet på bryggorna

Harö-Nytt Nr 6, maj 2000
Bryggan byggdes 1973 sedan den gamla rasat. Den ponton som användes som reservbrygga sjönk en vacker höstdag 1974. Konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göran Gentius och Göte Lindström gjorde jobbet.
Bryggan byggdes 1975 sedan den gamla bryggan demolerats av s/s Vaxholm. Bryggan klövs då i två delar! Konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göran Gentius och Göte Lindström gjorde jobbet.
Hasselö brygga är den senast byggda bryggan och byggdes 1985 av Stockholms Hamn.

Hasselö brygga rustad 2019

Hasselö brygga rustad 2019

2019-09-03
Under 2019 har Hasselö brygga vänthus fått ny rödfärg, dörren justerats, Hasselö-skylten målats om
Upprustning Hagede vänthus 2019

Upprustning Hagede vänthus 2019

2019-08-18
I samband med omläggningen av taket förra året så upptäcktes omfattande skador på fasadpanel, knutbrädor och
Arbetshelg för att förbättra stigen på Harö

Arbetshelg för att förbättra stigen på Harö

2018-06-06
För att ta sig till och från Harö brygga till Harö by måste man ta sig över
1 2 3 4 5 9