Arbetshelg för att förbättra stigen på Harö

För att ta sig till och från Harö brygga till Harö by måste man ta sig över ett område med rätt många berghällar. För att folk ska våga åka ut till ön även under höst/vinter och vår behöver man kunna ta sig fram över hällarna, utan att halka. På årsmötet 2017 tog sig intresseföreningen an problemet genom att via en arbetsgrupp söka en lösning som innebar att utseendet av en naturstig skulle behållas. När arbetsgruppens förslag antogs av styrelsen bokades en arbetshelg under våren.  
Annonsering efter medhjälpare via vänthus och mun- till mun metoden fick ett stort gensvar. Tomas Kempe som var utsedd att leda arbetet kunde räkna in över tjugo personer och både kända och okända infann sig. Vi samlades en lördag förmiddag vid midsommarstången, skjutsande skottkärror, bärande hinkar och diverse verktyg.


Inför arbetshelgen hade fartyget Hurtig Rut från Vindö fraktat material till ångbåtsbryggan. Två ton grus och bräder som efter omlastning till en mindre båt sedan kunde föras in i byviken. Grus skyfflades upp i hinkar, kånkades upp, krattades ut och jämnades till. Mark-duk och sten lades ut utmed syrenbersåer. Alltsamman vattnades sedan för att få fäste bättre i underlaget.

Egge Wärme som precis fyllt hinkarna som Jonas Hedvall bär med iväg med ett ok till hjälp.

Håkan W och Ulf Tesch släpande det sista av 2 ton grus uppför skatern/berget.

Den mest omfattande insatsen stod Erik Grönlund och Erik Hedvall för då det behövdes både lördag och söndag åt att färdigställa trappan. På bilden syns nästan hela arbetslaget ägna sig åt att lösa problemet med lägga en förlängning av trappan på ett lämpligt sätt, vid sidan av befintliga rör och stora stenar. I förgrunden står Tomas Kempe och Erik Hedvall, ovanför trappan familjen Wängsö, Agneta Tesch med flera.

25 gradig försommarvärme men tack vare den stora uppslutningen tog arbetet inte så många timmar som förväntat. Stämningen var mycket god och kommentarer som att det var roligt att något äntligen hände och frågor kring när nästa etapp var aktuell, fälldes av flera. 
Stort tack till alla som deltog i arbetet och tack till HIFIF som har svarat för materialkostnaderna! Vi tackar speciellt Ninni och Egge Wärme som under trevlig samvaro försåg oss med förplägning på sin brygga.