Fenderbalk på plats igen

Harö bryggas skadade fenderbalk och bryggdäck idag åtgärdade efter skadan som upptäcktes i slutet av augusti.

Fenderbalk och bryggdäck åter på plats