Historia

Harö-arkipelagen har varit befolkad sedan tidig medeltid och det finns mycket intressant historia att ta del av. Här presenterar vi olika medlemsbidrag om öarna såsom:

  • Levandsöden 
  • Myndighetsutövning
  • Utkomstmöjligheter

Bilder från Harö

Bilder tagna i slutet av 1980-talet har nu sammanställts till en bok. De svartvita fotografierna…

Läs mer
1 2 3