Historia

Harö-arkipelagen har varit befolkad sedan tidig medeltid och det finns mycket intressant historia att ta del av. Här presenterar vi olika medlemsbidrag om öarna såsom:

  • Levandsöden 
  • Myndighetsutövning
  • Utkomstmöjligheter

Det kom ett brev

Brevet var från Valborg Settergren vars syster Annika Österman länge vistades på Hagede. Annika arbetade som etnolog på Nordiska…
Läs mer

Bilder från Harö

Bilder tagna i slutet av 1980-talet har nu sammanställts till en bok. De svartvita fotografierna…

Läs mer
1 2 3