Göte på Byalagsmötet 2014

På byalagsmöten brukar det förutom själva stämman vara vara en inbjuden gäst som berättar om något intressant område. På Byalagsmötet 2014 var nestorn Göte Lindström vänlig nog att berätta om livet i utskärgården förr i tiden. Carl Erik Eriksson är en trogen leverantör av bilder och inspelningar till HHIF hemsida från olika händelser och nu har Carl Erik bidragit med en inspelning från Götes berättelse på Byalagsmötet.