Bilder från Harö

Bilder tagna i slutet av 1980-talet har nu sammanställts till en bok. De svartvita fotografierna är ett tidsdokument för hur det kunde vara att leva och bo på Harö och i skärgården vid denna tid. Eva Linnér, tillsammans med Eila Akkila följde med sina kameror några av de bofasta i deras dagliga liv under tre års tid. De fotograferade även miljöer, bebyggelse och annat som mötte dem. Bilderna kompletteras med korta texter om de porträtterade och deras liv och med tillbakablickar hur det varit på Harö och i skärgården i allmänhet bakåt i tiden. De sista uppslagen i slutet i boken berättar om vad som hänt de människor som var med då och hur det kan vara att leva i skärgården idag. Mycket har hänt på dessa cirka 35 år!

Mer information och en länk till boken som visar några uppslag ur den se https://tillia.se.

Boken kommer finnas tillgänglig i mitten av juli 2022. Kontakta Eva Linnér via länken ovan om ni vill beställa.