Välkommen till Harö-Hasselö Intresseförening

Trafikbryggorna med tillhörande vänthus, spänger och trappor
Kommunikationer med allmänna färdmedel
Skyltningen om fartbegränsning i farlederna mellan öarna
Brand- och olycksfallsberedskap
Vår omgivning

Bli medlem

Som medlem i HHIF så kan du vara med och påverka föreningens arbete.

Tidningen Harö-Nytt distribueras till betalande medlemmar 2 ggr/år.

Viktiga datum

2024-04-15 : Waxholmsbolagets vårttidtabell börjar

2024-07-14 : HHIF ordinarie stämma vid Harö skola
kl 10:00 – 12:00

2024-07-20 : Grovsophämtning Hagede (10:00 – 12:00)
2024-07-20 : Grovsophämtning Harö (12:30 – 14:30)
2024-07-21 : Grovsophämtning Hasselö (13:15 – 14:15)

Hämtning av hushållsavfall vid Harö, Hagede och Hasselö följande veckor 2024:

Uppsamlingsplatser: 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45 (20 ggr/år)
Fastigheter: 18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42

Renhållningstaxa (länk till Värmdö Kommun)

Det kom ett brev

Brevet var från Valborg Settergren vars syster Annika Österman länge vistades på Hagede. Annika arbetade som etnolog på Nordiska…
Läs mer

Årsmöte 2023

Harö-Hasselö Intresseförenings 75:e årsmöte i Harö skola söndagen den 9 juli kl. 10.00. Förmiddagsfika från…

Läs mer
1 2 3 4 5 7 8 9 10