Välkommen till Harö-Hasselö Intresseförening

Trafikbryggorna med tillhörande vänthus, spänger och trappor
Kommunikationer med allmänna färdmedel
Skyltningen om fartbegränsning i farlederna mellan öarna
Brand- och olycksfallsberedskap
Vår omgivning

Bli medlem

Som medlem i HHIF så kan du vara med och påverka föreningens arbete.

Tidningen Harö-Nytt distribueras till betalande medlemmar 2 ggr/år.

Viktiga datum

2023-04-06 : Waxholmsbolagets vårttidtabell börjar

2023-05-06 : Viltinventering på Harö och Storö (18:00 – 21:00) prel

2023-07-09 : HHIF ordinarie stämma vid Harö skola (10:00 – 12:00)

2023-07-22 : Grovsophämtning Hagede (10:00 – 12:00)
2023-07-22 : Grovsophämtning Harö (12:30 – 14:30)
2023-07-23 : Grovsophämtning Hasselö (13:15 – 14:15)

Hämtning av hushållsavfall vid Harö, Hagede och Hasselö följande veckor 2023:

Uppsamlingsplatser: 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45 (20 ggr/år)
Fastigheter: 18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42

Renhållningstaxa (länk till Värmdö Kommun)

Riktlinjer för bryggbidrag

Saxat ur senaste numret av Skärgårdens Trafikantförenings tidning ’Skärgårdstrafikanten”: ”Bryggkommittén vill återigen understryka att kostnaderna…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10