Välkommen till Harö-Hasselö Intresseförening

Trafikbryggorna med tillhörande vänthus, spänger och trappor
Kommunikationer med allmänna färdmedel
Skyltningen om fartbegränsning i farlederna mellan öarna
Brand- och olycksfallsberedskap
Vår omgivning

Bli medlem

Som medlem i HHIF så kan du vara med och påverka föreningens arbete.

Tidningen Harö-Nytt distribueras till betalande medlemmar 2 ggr/år.

Viktiga datum

2024-04-15 : Waxholmsbolagets vårttidtabell börjar

2024-07-14 : HHIF ordinarie stämma vid Harö skola
kl 10:00 – 12:00

2024-07-20 : Grovsophämtning Hagede (10:00 – 12:00)
2024-07-20 : Grovsophämtning Harö (12:30 – 14:30)
2024-07-21 : Grovsophämtning Hasselö (13:15 – 14:15)

Hämtning av hushållsavfall vid Harö, Hagede och Hasselö följande veckor 2024:

Uppsamlingsplatser: 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45 (20 ggr/år)
Fastigheter: 18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42

Renhållningstaxa (länk till Värmdö Kommun)

Årsmöte 2018

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl.a till de skriftliga redogörelser angående de två uppdrag…

Läs mer
1 2 3 4 6 7 8 9 10