Välkommen till Harö-Hasselö Intresseförening

Trafikbryggorna med tillhörande vänthus, spänger och trappor
Kommunikationer med allmänna färdmedel
Skyltningen om fartbegränsning i farlederna mellan öarna
Brand- och olycksfallsberedskap
Vår omgivning

Bli medlem

Som medlem i HHIF så kan du vara med och påverka föreningens arbete.

Tidningen Harö-Nytt distribueras till betalande medlemmar 2 ggr/år.

Viktiga datum

2023-04-06 : Waxholmsbolagets vårttidtabell börjar

2023-05-06 : Viltinventering på Harö och Storö (18:00 – 21:00) prel

2023-07-09 : HHIF ordinarie stämma vid Harö skola (10:00 – 12:00)

2023-07-xx : Grovsophämtning Hagede (10:00 – 12:00)
2023-07-xx : Grovsophämtning Harö (12:30 – 14:30)
2023-07-xx : Grovsophämtning Hasselö (13:15 – 14:15)

Hämtning av hushållsavfall vid Harö, Hagede och Hasselö följande veckor 2023:

Uppsamlingsplatser: 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45 (20 ggr/år)
Fastigheter: 18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42

Renhållningstaxa (länk till Värmdö Kommun)

Årsmöte 2021

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En ny hemsida för HHIF har utvecklats under året och länkats till…

Läs mer

Aktuella remisser

Föreningen arbetar för närvarande med yttranden på Region Stockholms sjötrafikutredning och Värmdö Kommuns översiktsplan 2022-2035.
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10