Nytt medlemsregister fr o m idag

Vi har bytt till ett nytt medlemsregister där alla uppgifter från det gamla medlemsregistret importerats. Inloggningsuppgifterna från det gamla systemet fungerar även i det nya systemet. Om ni stöter på problem, kontakta medlem(at)hhif.se så hjälper vi er.

En förändring mot tidigare är att hela familjer förut delade på en inloggning men i det nya så har alla enskilda medlemmar egna inloggningsuppgifter. Vid importen från det gamla systemet så har vi försökt att urskilja en ”huvudmedlem” och tillhörande ”familjemedlem” och hoppas att vi i de flesta fall fått till detta korrekt. Om ni upptäcker felaktigheter i hur vi har tolkat era medlemsuppgifter, kontakta medlem(at)hhif.se

Det gamla medlemsregistret uppdateras inte längre med du kan fortfarande komma åt det här: hhif.se/medlem_old