Medlemmar per Ö-område

Statistik ö-fördelning 2009 till 2020

Medlemsantalen i tabellen avser antal Medlemsfamiljer (inte enskilda Medlemmar).

Medlemmar-per-o-omrade-2020-01-23