Säkerhet

Genom information i föreningens medlemsblad Harö-Nytt och genom hemsidan sprider föreningen information om åtgärder som kan minska riskerna för brand- och olycksfall. Föreningen har också en hjärtstartare vid Harö brygga.

Harö Brandvärn

Harö brandvärn är anslutna till såväl Sandhamn som Möja och får alla deras larm på…

Läs mer