Harö Brandvärn

Harö brandvärn är anslutna till såväl Sandhamn som Möja och får alla deras larm på mobilen. Brandsprutan tillhörande Värmdö Brandförsvar på affärsbryggan fungerar och testas regelbundet och alla slangar rengörs och byts efter varje utryckning. Man deltar också regelbundet i brandövningar. I Nötnäs har man gått ihop och köpt en egen brandpump o slang.

Läs mer om Sandhamns räddningsvärn och Stockholms Brandförsvar