Om öarna

Här lägger vi upp intressant information om vårt närområde.

Öarna präglas av läget i ytterskärgården. Skärgårdsområdet har stora kulturhistoriska värden. Harö by och omgivande marker är en kulturmiljö av riksintresse. I området bor ett 40-tal fastboende. Förutom i planlagda områden på Storö, Hasselö och Dämpluckskobben är befintlig bebyggelse främst koncentrerad till Hasselkobben och norra Harö. Haröskärgården trafikeras året runt av skärgårdstrafiken. Haröskärgården ingår i riksintresset för naturvården och hyser flera nyckelbiotoper. Lekområden för gädda och skyddsvärda grundområden finns utpekade vid Gummerholmen och viken på norra Lisslö. Storö naturreservat och Dävelsöfjärdens naturreservat har inrättats för friluftslivet och är samtidigt skydd av naturmiljön. Öområdet är värdefullt för fiskreproduktion. Det finns fredningsområden för fisk i Norrsundet mellan Harö och Storö samt i vattenområdet nordost om Storö. Kring Norrsundet finns skyddade naturhamnar. Det finns däremot inga anläggningar för friluftsliv och turism i området.

Nedladdningsbara Harö-kartor

Karta med lokala namn och gångstigar utmärkta

HHIF’s karta från 2021-05-03

Karta med lokala namn utmärkta

Gunnar Svenssons karta
Gunnar Svensson karta från 2001, reviderad år 2004

Senaste inläggen om öarna:

Ny karta tillgänglig

Nu finns en ny karta med lokala namn och gångstigar tillgänglig. Den tidigare kartan som ritades av Gunnar Svensson 2001 finns alltjämt kvar på hemsidan …
Läs mer

Vackra naturbilder

Varje sommar sedan jag tog min examen från Ålands folkhögskola 2018 har jag tagit med mig kameran till Storö och dokumenterat naturen där. Allt från dovhjortar …
Läs mer

Postlådan på Harö

Eftersom det inte har suttit någon information om tömningstider på postlådan vid Harö brygga så är det många som har undrat om den överhuvudtaget är …
Läs mer

Är du intresserad av fåglar?

Denna lilla Kungsfågel krockade med vårt hus på Harö Storö hösten 2019 men flög snart vidare. (Foto och text  Tommy Månsson). Är du intresserad att veta mer om vilka …
Läs mer
1 2 3 4 5

Harö av Länsstyrelsen klassat som riksintressant kulturmiljö