Om öarna

Här lägger vi upp intressant information om vårt närområde.

Bidra gärna med förslag på innehåll till webmaster@hhif.se

Nedladdningsbara Harö-kartor

Karta med lokala namn och gångstigar utmärkta

HHIF’s karta från 2021-05-03

Karta med lokala namn utmärkta

Gunnar Svenssons karta
Gunnar Svensson karta från 2001, reviderad år 2004

Senaste inläggen om öarna:

1 2 3 4 5

Harö av Länsstyrelsen klassat som riksintressant kulturmiljö