Om öarna

Här lägger vi upp intressant information om vårt närområde.

Bidra gärna med förslag på innehåll till webmaster@hhif.se

Nedladdningsbara Harö-kartor

Karta med lokala namn och gångstigar utmärkta

HHIF’s karta från 2021-05-03

Karta med lokala namn utmärkta

Gunnar Svenssons karta
Gunnar Svensson karta från 2001, reviderad år 2004

Senaste inläggen om öarna:

På harögubbarnas tid

Insänt av Thomas Wängsö 2011-10-10 Jag minns med glädje hur jag på mitten av sextiotalet fick åka med Aldor och Gerda Lindström till Sandhamn för att sälja …
Läs mer

Fiske – Byalaget

Fisket förr Förr fördelades fisket så rättvist som möjligt genom att fiskeredskapen flyttades mellan olika fiskeplatser – årsvis, veckovis eller efter andra intervaller. Så småningom förlorade …
Läs mer
1 2 3 4 5

Harö av Länsstyrelsen klassat som riksintressant kulturmiljö