Historiska kartor från Harö-området

Lantmäteriverkets historiska arkiv

I samband med hanteringen av bidraget kring Harö byvik framkom det att Lantmäteriverkets webb ger tillgång till en stor mängd historisk information kring ägoskiften, upprättade handlingar mm kring Harö Hasselö-området. Informationen hittar man på Lantmäteristyrelsens hemsida. Klicka på kartor, välj historiska kartor, zooma in Harö och klicka sedan på Sök. Därefter kan du välja bland alternativen.

I artikeln om Harö byvik visas Haro-1713 och Kartblad 5 innehåller hela Harö Hasselö-området. Observera att föreningen har ansökt om och fått tillstånd att visa dessa två utdrag från arkivet.