Harö

En ångbåtsbrygga har en begränsad livslängd, kanske 40–50 år. 1973 rasade sakta men säkert Harö brygga och Waxholmsbolaget ville inte lägga till eftersom det ansågs för osäkert för passagerarna. Då fick föreningen låna en ponton från KA1 i Vaxholm att användes i väntan på att den nya bryggan skulle bli färdig. Eftersom det handlar om en allmän brygga var det Vägverket som skötte projektering och upphandling och också sköt till omkring 90 procent av pengarna. Men bygget drevs i föreningens regi. Göte Lindström och Göran Gentele fick uppdraget att bygga nya Harö brygga och efter något år var allt klart. Enda problemet var att den lånade pontonen plötsligt sjönk en vacker höstdag 1974.

Inget bryggbidrag 2021

Som vi skrivit om tidigare så är våra bryggor på Harö och Hagede i starkt behov av reparationsåtgärder. Detta framkom vid fjolårets besiktning som visade …
Läs mer

Brygginspektion

April 2020 genomfördes en oberoende expertgranskning av Harö och Hagede bryggorna. Besiktningen visade att bryggorna fortfarande är i gott skick men att det på sikt krävs …
Läs mer

Möte 3 Tillgänglighetsgruppen

11/1 hade gruppen som arbetar för att förbättra tillgängligheten – mellan  Harö brygga och by – sitt tredje möte.  Arbetsgruppen vill att arbetet genomförs under våren …
Läs mer
1 2