Harö

En ångbåtsbrygga har en begränsad livslängd, kanske 40–50 år. 1973 rasade sakta men säkert Harö brygga och Waxholmsbolaget ville inte lägga till eftersom det ansågs för osäkert för passagerarna. Då fick föreningen låna en ponton från KA1 i Vaxholm att användes i väntan på att den nya bryggan skulle bli färdig. Eftersom det handlar om en allmän brygga var det Vägverket som skötte projektering och upphandling och också sköt till omkring 90 procent av pengarna. Men bygget drevs i föreningens regi. Göte Lindström och Göran Gentele fick uppdraget att bygga nya Harö brygga och efter något år var allt klart. Enda problemet var att den lånade pontonen plötsligt sjönk en vacker höstdag 1974.

Möte 2 tillgänglighetsgruppen

Tillgänglighetsgruppen – har har precis haft ett andra möte och har planerat ytterligare ett till 11/1. Arbetsgruppens anser att man i största möjliga utsträckning ska försöka …
Läs mer

Möte 1 tillgänglighetsgruppen

Arbetsgruppen för bättre tillgänglighet hade sitt första möte fredagen 24 september 2017.  Medlemmar är i arbetsgruppen är: Åsa Lundholm Hedblad, Ingela Granberg, Tomas Kempe, Agneta Tesch, Ninne …
Läs mer

Om tillgänglighetsgruppen

Att komma från Harö brygga till Byviken när vädret inte är det bästa erbjuder utmaningar och har varit uppe till diskussion under många år. Till årets …
Läs mer

Nytt fendersystem på Harö brygga

Vid styrelsemötet 18 november beslöts att använda samma entreprenör för att även ersätta fendersystemet på Haröbryggan. Utbytet blev klart 13 december. Kostnaden inklusive moms för …
Läs mer

Förvaltning av bryggorna

Förvaltning av bryggorna är en stående punkt på föreningens styrelsemöten. Under åren har bryggorna fått påhälsningar av omilda tilläggningar av Waxbolagets båtar som har gjort att …
Läs mer
1 2