Om tillgänglighetsgruppen

Att komma från Harö brygga till Byviken när vädret inte är det bästa erbjuder utmaningar och har varit uppe till diskussion under många år.

Till årets årsmöte I HHIF inkom en motion som innebär att stigen/vägen från Harö ångbåtsbrygga in till Harö by skall bli trygg att gå på för alla – alla årstider.

På årsmötet presenterades styrelsens förslag till beslut. Efter några modifieringar beslutade stämman: 

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att ta fram kostnadsunderlag för olika tänkbara åtgärder för styrelsens bedömning av omfattning och framtida ansvar för underhåll.

Styrelsemedlemmar i arbetsgruppen är Åsa Lundholm-Hedvall och Ingela Granberg.

Kontakt:

Åsa Lundholm Hedvall

Mobil: 070-742 08 67

E-post: asa.birgitta.hedvall@gmail.com