Infravärme bortplockad

Den 9 december kopplade företaget Svefab bort de infravärmare vi hade monterad i vänthusen på Hagede och Harö brygga. Svefab har sedan 2020 som uppdrag att förvalta de system som Region Stockholm äger och hyr vid bryggorna vilket inkluderar den installerade elen. Svefab ansåg att infravärmen innebar en oriktig avledning från elskåpen och att den inte skulle betalas av Regionen.

HHIF bedömer att infravärmen är en funktion i vänthusen som kan vara viktig i vissa fall, vid dåligt väder eller missade hämtningar.

Vi för nu en dialog med Trafikförvaltningen, dels eftersom Svefab inte meddelade HHIF innan arbetet utfördes och dels för att återigen kunna använda el till korttidsuppvärmning av vänthuset. I samband med Svefabs arbete på bryggorna byttes även belysningen ut.

Hör gärna av er om hur ni tycker de nya lamporna fungerar och vilket värde ni ser av möjlighet till uppvärmning i vänthusen.