Inget bryggbidrag 2021

Som vi skrivit om tidigare så är våra bryggor på Harö och Hagede i starkt behov av reparationsåtgärder. Detta framkom vid fjolårets besiktning som visade på en del allvarliga skador främst på Haröbryggan. Föreningen ansökte då om ekonomiskt stöd från Region Stockholm men p.g.a. många sökanden överfördes ansökan till årets bidragsomgång. Vi har nu fått veta att vi inte får något bidrag eftersom reglerna för bidrag har förändrats. Stöd utgår nu inte för enstaka bryggreparationer utan det krävs bredare och samordnade projekt för att kvalificera för stöd. Föreningen diskuterar nu med bl.a. Skärgårdens Trafikantförening och Värmdö kommun om hur man kan samordna finansiering av underhåll och reparationer med andra bryggföreningar. Om du har några tips om var föreningen kan hitta finansiering så kontakta någon i styrelsen.


Tommy Månsson