Möte 2 tillgänglighetsgruppen

Tillgänglighetsgruppen – har har precis haft ett andra möte och har planerat ytterligare ett till 11/1. Arbetsgruppens anser att man i största möjliga utsträckning ska försöka behålla utseendet av naturstig  och att förbättringar görs med hjälp av sten, trä och grus där det behövs. Förslag till förbättringar har diskuterats. Möjlighet till ekonomiskt bidrag från Landsting, EU och Naturvårdsverket ska undersökas. Ingen tidsplan kan ännu upprättas men det vore önskvärt att börja med delar av stigen redan till våren.

Aktuell fastighetskarta med ett collage av foton på de partier av stigen som behöver åtgärdas. Thomas Kempe har gjort bilden.

collage