Möte 1 tillgänglighetsgruppen

Arbetsgruppen för bättre tillgänglighet hade sitt första möte fredagen 24 september 2017. 

Medlemmar är i arbetsgruppen är: Åsa Lundholm Hedblad, Ingela Granberg, Tomas Kempe, Agneta Tesch, Ninne Wärmé. Tillfrågad är även Lars Pihl som representant för 2:12 men denne har avböjt.

Vi har tillsammans gått stigen mellan Harö ångbåtsbrygga och byn för att se vilka delar av stigen som är svåra att gå. Vi är eniga om att eventuella förbättringar av stigen som görs ska vara med avsikt att bibehålla utseendet av naturstig.

Nästa steg i arbetet blir att ta fram ett bättre underlag, t ex aktuella kartor, för att kunna bedöma vad som skulle vara möjligt att göra. 

Övriga öbor som har synpunkter eller frågor är välkomna att höra av sig till arbetsgruppen.

Nästa möte planerat till 26/10.

Åsa Lundholm Hedvall

Mobil: 070-742 08 67

E-post: asa.birgitta.hedvall@gmail.com