Brygginspektion

April 2020 genomfördes en oberoende expertgranskning av Harö och Hagede bryggorna. Besiktningen visade att bryggorna fortfarande är i gott skick men att det på sikt krävs en del större reparationsarbeten på bryggorna. Styrelsen har därför ansökt om bidrag från Region Stockholm på totalt 240 000 kronor vilket är 50% av den uppskattade totalkostnaden. I denna budget ingår även förbättringar i vänthus, underhåll av fartbegränsningsskyltar m.m.