Harö Skola för länge sedan

De strävsamma Haröborna byggde eget skolhus år 1884

Folkskolestadgan kom till i Sverige år 1842 och 42 år senare, år 1884, tyckte Haröborna att det var dags för en skola för barnen på Harö och Storö.

Haro-skola

Bidraget kommer från Gunnar Svensson.