Om posten till Harö på 50-talet

Under perioden 1934-07-01 till 1979-06-09 fanns i Harö by ett post- ombud, tidvis bemannat av Erik Andersson, som upplät en del av sin stuga till postlokal med begränsat öppethållande.

Bidrag från Anders Christiansson.

Haro-post-med-bilder