Kompletterad skyltning

Skyltningen vid det västra inloppet till Båtkroken har nu kompletterats med en skylt på Harö vilket nu gör det ännu tydligare att 5-knop gäller

För att tydliggöra fartbegränsningen om 5-knop i Båtkroken så har skyltningen nu kompletterats med en skylt på Harö väster om båtkroken. Stort tack till Göran Meyer som hjälp oss med att allt det praktiska för att få den nya skylten på plats samt att montera om skylten på Storö så att de båda skyltarna nu står i linje.