Ansvar skyltning fartbegränsningar

Länstyrelsen har uppmärksammat HHIF på att föreningen har ansvaret för skyltning av de fartbegrändningar som finns inom Harö Hasselö-området

De områden som föreningen sedan länge haft ansvaret för är (obs länkarna till beslutsdokumenten):

  1. Bergklovshålet, Östersundet, Kärringpinan och del av Norrsundet där förbud mot högre fart än 8 knop gäller
  2. Båtkroken mellan Harö och Storö där förbud mot högre fart än 5 knop gäller
  3. Sorgsundet mellan Harö och Hasselö där förbud mot högre fart än 5 knop gäller.