8-knopsområdet ändrat

Då Länsstyrelsens föreskrift om fartbegränsning och den faktiska skyltningen i Norrsundet inte har överensstämt så har enligt uppgift Kustbevakning och Sjöpolis under flera år valt att inte övervaka att fartgränsen hålls. Efter det att styrelsen blev uppmärksammade på detta förra året så har Länsstyrelsen kontaktats och föreskrifterna ändrats så att de från 1 maj stämmer med skyltningen. Se Länsstyrelsen 01FS 2022:11