Årsmöte 2022

Årets årsmöte inleddes med kaffe och hembakt som intogs på gräsmattan nedanför Harö skola. Utöver den fastslagna delen agendan så fick medlemmarna ta del av flera deltagarna ta del av intressant information under punkten ”övriga frågor”:

  • Harö byalag anordnar mingel i skolan kommande vecka med information om Harö skola.
  • En lösning för att hålla koll på hur mycket vatten det finns i din brunn, hur snabbt den fylls på, hur mycket som används och hur lågt grundvattnet är har testats och rekommenderades av en medlem.
  • Föreningen borde öka ansträngningarna att få in nyblivna fastighetsägare som medlemmar i föreningen.

Bilder från mötet