Årsmöte 2021

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. En ny hemsida för HHIF har utvecklats under året och länkats till en Facebook-sida. En oberoende inspektion av Harö- och Hagedebryggorna under 2020. (Hasselö brygga har ej inspekterats då den är av nyare datum.) De bryggfonder HHIF tidigare sökt pengar från för att genomföra underhåll av bryggorna är inte
längre tillgängliga för dessa ändamål. Styrelsen har kontaktat Trafikantföreningen för att undersöka nya potentiella finansieringskällor. Dock är situationen inte akut och Haröbryggan, som är i sämst skick, behöver troligtvis inte repareras förrän om några år. Två hastighetsskyltar är utbytta. En intressegrupp för sophantering är tillsatt och har inlett diskussioner med Värmdö kommun.

Bilder från mötet