Riktlinjer för bryggbidrag

Saxat ur senaste numret av Skärgårdens Trafikantförenings tidning ’Skärgårdstrafikanten”:

”Bryggkommittén vill återigen understryka att kostnaderna för ombyggnad och nybyggnad av trafikbryggor kraftigt har ökat under senare år och kan uppgå till åtskilliga miljoner kr. Då flertalet trafikbryggor ägs av samfälligheter eller ideella föreningar, är det viktigt för framtiden att det finns ett pålitligt och överskådligt allmänt bidragssystem med tillräckliga resurser för att säkerställa skärgårdstrafikens infrastruktur långsiktigt. För närvarande är det ofta svårt för enskilda bryggföreningar att få en överskådlig bild av de bidragsmöjligheter som finns från bl.a. Regionen, Trafikverket, kommunerna, Leader-projektet och Länsstyrelsen. En samordning av myndigheternas bidragspolicy är därför önskvärd”.