Viltinventering 2023

Årets viltinventeringen kommer att gå av stapeln lördagen den 6:e maj mellan kl. 18:00 – 21:00.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bakgrundsinfo samt resultatet från tidigare viltinventeringar hittar ni här.

För att kunna göra inventeringen det sätt som vi gjort tidigare år så behöver vi ha åtminstone ett 40-tal personer jämnt fördelade på Harö och Storö. För att delta behövs inget mer än lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som varit med tidigare har fått uppleva fina skymningar och på sina håll åtskilliga skymtar av dov och mufflon. Kanske ser vi någon skymt av vildsvinen som lämnat spår på öarna under vintern.

Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.


Annika Nylén (Harö), e-post: annika.nylen@hhif.se
Pär Dehlin (Harö Storö), e-post: par.dehlin@hhif.se