Resultat viltinventering 2021

Lördagen den 8:e maj så var det 18 personer på Storö och 17 personer på Harö som ställde upp för att räkna vilt mellan kl 18:00 – 21:00.

Efter en avstämning och rensning av de inlämnade rapporterna så landar årets totala antal observerade djur på 57 mufflonfår och 112 dovvilt.

 2018201920202021
Mufflon, Harö114889757
Dovvilt, Harö40102232
Dovvilt, Storö35635080
Antal vilträknare40313535

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. En annan felkälla är att det är omöjligt att veta om vissa djur räknats mer än en gång eftersom dom rör sig under observationstiden. Uppenbara fall av dubbelräkning är bortrensade ur summeringen av observerade djur.

För en jämförelse mellan åren så bör man även beakta antalet vilträknare.

Återigen ett stort tack till de som satte av en lördagskväll för att genomföra inventeringen. 

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från tidigare viltinventeringar hittar ni här.