Resultat viltinventering 2023

Lördagen den 6:e maj så var det 14 personer på Harö Storö och 4 personer på Harö som ställde upp för att räkna vilt mellan kl 18:00 – 21:00. Eftersom det var så få vilträknare på Harö i år så kan de inrapporterade antalet djur inte användas för en jämförelse med tidigare år.

Efter en avstämning och rensning av de inlämnade rapporterna från Harö Storö så landar årets totala antal observerade djur på 62 dovvilt.

 20182019202020212023
Mufflon, Harö 114889757
Dovvilt, Harö40102232
Antal vilträknare16121917
 20182019202020212023
Dovvilt, Harö Storö3563508065
Antal vilträknare1719161814

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. En annan felkälla är att det är omöjligt att veta om vissa djur räknats mer än en gång eftersom dom rör sig under observationstiden. Uppenbara fall av dubbelräkning är bortrensade ur summeringen av observerade djur.

För en jämförelse mellan åren så bör man även beakta antalet vilträknare.

Återigen ett stort tack till de som satte av en lördagskväll för att genomföra inventeringen. 

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från tidigare viltinventeringar hittar ni här.