Historia

Harö-arkipelagen har varit befolkad sedan tidig medeltid och det finns mycket intressant historia att ta del av. Här presenterar vi olika medlemsbidrag om öarna såsom:

  • Levandsöden 
  • Myndighetsutövning
  • Utkomstmöjligheter

Harö Skola för länge sedan

De strävsamma Haröborna byggde eget skolhus år 1884 Folkskolestadgan kom till i Sverige år 1842 och 42 år senare, år 1884, tyckte Haröborna att det var …
Läs mer

Historiska kartor från Harö-området

Lantmäteriverkets historiska arkiv I samband med hanteringen av bidraget kring Harö byvik framkom det att Lantmäteriverkets webb ger tillgång till en stor mängd historisk information kring …
Läs mer

På harögubbarnas tid

Insänt av Thomas Wängsö 2011-10-10 Jag minns med glädje hur jag på mitten av sextiotalet fick åka med Aldor och Gerda Lindström till Sandhamn för att sälja …
Läs mer
1 2 3