Max 8 knop sommartid

Som bekant gäller hastighetsbe- gränsning till 8 knop i Berg- klobbshålet, Östersundet, Käringpinan och Norrsundet

Som bekant gäller hastighetsbe- gränsning till 8 knop i Berg- klobbshålet, Östersundet, Käringpinan och Norrsundet (förbi Hagedegrundet och Harö Livs). Därtill gäller fartgränsen 5 knop i Båtkroken och kanalen mellan Harö och Storö.

Efter en motion beslutade årsmötet sommaren år 2000 att hos Länsstyrel- sen begära den förändringen att fart- gränsen 8 knop endast skall gälla un- der sommarperioden och att det alltså skall vara fri fart övrig del av året. Länsstyrelsen har beslutat att fart- gränsen skall gälla 1 maj–30 septem- ber. Nu är det alltså tillåtet att köra snabbare än 8 knop under perioden 1 oktober–30 april. Fartgränsen 5 knop i Båtkroken gäller fortfarande året runt.

Även om det är fri fart en del av året i Käringpinan får man inte köra hur fort som helst. Enligt sjölagen skall ”vid förande av fartyg iakttagas den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständig- heterna”. Det innebär bland annat att farten skall minskas i sund och trånga farleder samt där sikten är nedsatt. Och någon bra sikt är det ju inte när man kommer Käringpinan norrut och girar styrbord i Norrsundet.

De fyra farttavlorna ”8 knop” har kompletterats med tilläggskyltar ”1/5 – 30/9”.