Max 8 knop sommartid

Som bekant gäller hastighetsbegränsning till 8 knop i Bergklobbshålet, Östersundet, Käringpinan och Norrsundet (förbi Hagedegrundet och Harö Livs). Därtill gäller fartgränsen 5 knop i Båtkroken och kanalen mellan Harö och Storö.

Efter en motion beslutade årsmötet sommaren år 2000 att hos Länsstyrelsen begära den förändringen att fartgränsen 8 knop endast skall gälla under sommarperioden och att det alltså skall vara fri fart övrig del av året. Länsstyrelsen har beslutat att fartgränsen skall gälla 1 maj – 30 september. Nu är det alltså tillåtet att köra snabbare än 8 knop under perioden 1 oktober – 30 april. Fartgränsen 5 knop i Båtkroken gäller fortfarande året runt.

Även om det är fri fart en del av året i Käringpinan får man inte köra hur fort som helst. Enligt sjölagen skall ”vid förande av fartyg iakttagas den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna”. Det innebär bland annat att farten skall minskas i sund och trånga farleder samt där sikten är nedsatt. Och någon bra sikt är det ju inte när man kommer Käringpinan norrut och girar styrbord i Norrsundet.

De fyra farttavlorna ”8 knop” har kompletterats med tilläggskyltar ”1/5 – 30/9”.