Sjötrafikutredningen – remissvar 2

Första delen av sjötrafikutredningen har varit ute på remiss och planen från Regionen var att det skulle fattas ett politiskt beslut kring huvudvägval, för att därefter nästa fas med mer konkreta förslag kring det framtida tonnaget skulle ta vid. Men Trafikförvaltningen har konstaterat att mer analyser behövs och därför genomförs en andra remissrunda.

Sista datum för ett andra remissvar på Remiss för Sjötrafikutredning del 1 TN 2019-0440 är satt till 2021-09-30.

HHIF remissvar finns här Remissvar HHIF