Om sjötrafik från stan

Vid årsmötet 2018 framfördes önskemål att föreningen lobbar för att återfå sjötrafik hela vägen från stan via Vaxholm och styrelsen åtog sig att agera i frågan. Styrelsen har nu skickat en skrivelse (se nedan) till skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming m.fl. politiker liksom till tjänstemän vid Stockholms läns landsting. Vi från styrelsen kommer att följa upp detta på olika sätt men tycker att det är viktigt att även ni som medlemmar agerar genom att kontakta politiker och/eller skriva brev till SL.

”Harö Hasselö Intresseförening (HHIF) fyller i år 70 år och har under de senaste 50 åren trafikerats sommartid med direktförbindelser med Stockholm och Vaxholm. Tyvärr så har vi detta jubileumsår inte haft en sådan förbindelse vilket skapat problem av flera slag. Cinderellabåtarna har anlöpt Sandhamn men deras tidtabell har inte varit koordinerade med Vaxholmsbolagets så flera resenärer har fått tillbringa timmar i Sandhamn eller fått hämtas med privatbåtar. Personer boende norr om Stockholm har tvingats åka bil till Stavsnäs för att åka med Vaxholmsbolaget därifrån eller tvingats till mycket långa resor med kollektivtrafik och många byten. Och många besökare har i sommar helt avstått från att besöka våra öar.

Vi är medvetna om landstingets trafikpolicy med replipunkter m.m. och anser att vi för övrigt har tillfredsställande kommunikationer med Vaxholmsbolagets trafik från Stavsnäs. Men vi tycker att den ”urgamla rutten Stockholm-Vaxholm-Sandhamn” är för viktig för att inte integreras i den övriga skärgårdstrafiken och att det är mycket olyckligt att rutten klassas som ”kommersiell”. Med upprättandet av ”nord-sydlinjen” och andra vällovliga initiativ att stärka tvärförbindelser i skärgården och öka intresset för turism och besöksnäringen anser vi det som ett naturligt nästa steg att möjiggöra båtförbindelser sommartid mellan Stockholm-Vaxholm-Sandhamn-Harö/Hagede.

Harö Hasselö Intresseförening yrkar därför att landstinget ger i uppdrag åt trafikförvaltningen att i samband med utformningen av tidtabell för 2019 säkerställa bra båtförbindelser till rimliga biljettpriser från Stockholm till Harö/Hagede och om båtbyte i Sandhamn krävs att de olika båtarnas tidtabeller är koordinerade för att minimera väntetider.”

Tommy Månsson